شرایط عضویت در استعدادهاي درخشان :

داوطلبان عضويت در استعدادهاي درخشان لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند:

- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

- اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.

- عدم اشتهار به فساد اخلاقي.

- عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند.

تبصره- داشتن سن 15 تا 30 سال در زمان ارائه درخواست و استفاده از تسهيلات عضويت

تبصره- دارا بودن حداقل معدل 14

تبصره: جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي

ضمن در نظر گرفتن موارد بالا، حائزین یکی از شرایط زیر می توانند درخواست عضویت در استعدادهای درخشان باشگاه نمایند تا درخواست ايشان مورد بررسي قرار گيرد :

- رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپیادهای علمي دانش آموزي و دانشجويي با معرفي دبيرخانه المپياد

- دارندگان حداقل یک طرح پژوهشی اجرا شده یا یک اختراع ثبت شده که در جشنواره های رسمی کشور از قبیل جشنواره بين المللي خوارزمی ، جشنواره جوان خوارزمي، بين المللي رازي و جشنواره بين المللي فارابي مقام اول تا سوم كشوري يا بين المللي را کسب کرده باشند (درصد مشاركت همكاري بايستي مشخص باشد )

- دارندگان یک مقاله تا پایان مقطع دبیرستان ، دو مقاله تا پایان مقطع کارشناسی ، سه مقاله تا پایان کارشناسی ارشد و چهار مقاله چاپ شده تا پایان مقطع دکترا در علوم پایه ، مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پزشکی ، کشاورزی و ... که در مجلات داراي رتبه علمی – پژوهشی يا نمايه شده در ISI به چاپ رسيده باشد(برای دانش آموزان مجلات علمی ترویجی نیز قابل قبول است)

- حائزین مقام اول در تفسیر قران کریم در مسابقات بین المللی حفظ و تفسیر کامل قرآن ، که امتیاز لازم را کسب کرده باشند با معرفي مراجع ذيربط

- دارندگان حداقل یک کتاب تألیفی که جنبه آموزشی – پژوهشی – فرهنگی یا فناوری داشته و به عنوان یک کتاب علمی معتبر شناخته شده باشد .