نظر به برگزاری پنجمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 31 اردیبهشت 1396 و انتخاب برترین های این جشنواره از اساتید و دانشجویان علاقمند به حضور در جشنواره دعوت می شود با مراجعه به سامانه TDC.IAU.IR/FARHIKHTEGAN نسبت به ثبت نام و تکمیل فرمها و بارگذاری اطلاعات و سوابق اقدام نموده و یک نسخه از آن را تا تاریخ 9/11/95 در اختیار این اداره قرار دهند. بازه زمانی بررسی مدارک و مستندات داوطلبان شرکت در جشنواره از فروردین 1393 تا آخر سال 1395 برابر مارس 2014 تا آخر سال 2016 می باشد.

اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار